BLOGI: Yhteistyöllä muutokseen

BLOGI: Yhteistyöllä muutokseen

 

Viime päivinä julkisuudessa on käyty keskustelua naapurimaamme huulirasvan käyttötavoista. Olkoon totuus asiassa mikä tahansa, niin urheilussa kuin yritysmaailmassakin pikavoitot ovat harvassa ja menestys vaatii pitkäjänteistä, rehellistä työtä asetetun päämäärän eteen. Toiminnan on oltava rakennettu kestävälle pohjalle, jotta joku kaunis aamu pohja ei putoa ja kaikki tehty työ valu hukkaan. Arvojen on ohjattava toimintaa, eikä laadittua strategiaa tule muuttaa ensimmäisen vastoinkäymisen pelästyttämänä.

Komasin visio on kunnianhimoinen. Haluamme tulevaisuudessa olla alamme edelläkävijöiden joukossa. Tämä on mahdollista, kun hyödynnämme ja tuemme jokaisen komaslaisen osaamista ja kehittymistä sekä puhallamme yhteen hiileen. Tavoite on saada kaikki muutokseen mukaan. Henkilöstö muodostuu yksilöistä, joilla on erilaiset taustat, eri elämäntilanteet ja eri motivaationlähteet. Johtaminen nousee muutoksessa avainasemaan - kuinka osallistetaan kaikki prosessien ja työ- ja ajattelutapojen muutoksessa ja kuinka rohkaistaan ihmisiä tekemään asioita uudella tavalla ilman pelkoa.

Esimiehen roolista puhutaan paljon liike-elämässä. Esimies on paras muutoksen mahdollistaja ja viestien välittäjä, mutta myös yksilö itsekin. Kun saadaan esimies mukaan muutokseen, alaisetkin sitoutuvat muutosprosessiin paremmin. Esimieheltä odotetaan usein sosiaalipsykologin pätevyyttä, tekniikan tohtorin osaamista sekä viestinnän ammattilaisen kokemusta. Aikaa tulisi olla enemmän kuin muilla ihmisillä, pitäisi johtaa asioita sekä ihmisiä, olla aina tilanteen tasalla ja tavoitettavissa. Tämä ei kuitenkaan ole realismia. Käytännössä esimiehen työ on erilaisten ihmisten kanssa toimimista sekä työn tekemisen edellytysten varmistamista. Mukavaksikin sitä on meillä sanottu.

Itsensä johtaminen on noussut tapetille tällä vuosituhannella. Tällä tarkoitetaan sitä, että työntekijä tuntee omat vahvuutensa ja osaa käyttää niitä, hän osaa priorisoida ja aikatauluttaa työtehtäviään ja kantaa niistä vastuuta. Hän myös oma-aloitteisesti ottaa asiat puheeksi esimiehensä kanssa. Tämän toteutuminen lisää sekä työhyvinvointia että tuottavuutta. Työntekijällä tulee olla mahdollisuus osallistua asioiden ja prosessien kehittämiseen alusta lähtien, jolloin hän pystyy vaikuttamaan omaan työhönsä ja näin motivaatio sekä sitoutuminen kasvavat. Jotta Komasilla päästään lähemmäksi visiota ja alan kansainvälisiä asiakasvaatimuksia, meidän täytyy entistä enemmän kehittää asioita yhdessä koko henkilöstön kanssa. Samaan aikaan meidän täytyy varmistaa, että tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus yhtä lailla kuin laatu ja toimitusvarmuus toteutuvat kaikessa toiminnassa. Kaikilla on sama päämäärä; pärjätä kilpailussa ja siten turvata työpaikat Suomessa. Siihen on hyvä rakentaa.

Ennakointi on aina parempi vaihtoehto kuin sattuneiden vahinkojen jälkihoito, olkoon kyse liiketoiminnasta tai vaikka urheilijan auringossa palaneista huulista.

 

 

Kehittävää ja uudistuvaa syksyä toivottaen,


Outi Iikkanen 
henkilöstöpäällikkö

Takaisin ajankohtaisiin