Kovaa työtä.

Rautaista ammattitaitoa yrityksesi hyväksi.

Tarjoamme yrityksellesi koneistettuja komponentteja, takeita, hydrauliikkaputkia sekä levyleikkeitä. Keskitymme erikoisosaamista vaativien komponenttien kustannustehokkaaseen valmistukseen ja joustavaan palveluun lähellä asiakkaita, jotka toimivat ajoneuvo-, voimansiirto- ja puolustusvälineteollisuudessa.

Komasin juridinen yritys on nimeltään Komas Oy, jonka toimitusjohtajana toimii Marko Penttinen. Komasin henkilöstömäärä on noin 230 ja liikevaihto 32 miljoonaa euroa (2015). Toimipisteet sijaitsevat Jyvässeudulla ja Kurikassa.

Elinkaaripalvelua: työmme on osa yrityksesi arvoketjua.

Tahdomme, että yhteistyömme tuottaa parhaan lopputuloksen – siksi keskitymme yrityksesi tuotteen koko elinkaareen. Varmistamme tuotannon laadun ja kustannustehokkuuden sekä materiaalihankinnoin että tukemalla yritystäsi tuotekehityksessä . Tähän meillä on pitkän historian valmistama ammattitaito ja näkemys. Lisäksi tarjoamme 3D mittaus- ja mittalaitteiden kalibrointipalvelua.

Toimintamallimme.

Toimintamallimme. Klikkaa kuva suuremmaksi.

T&K ja proto. Asiakassuhde alkaa yhteisistä neuvotteluista, menetelmä- ja materiaalisuunnittelusta, jossa tuotekehityksellä on merkittävä rooli. Suunnittelemme optimaalisen, tarpeisiin vastaavan tuotteen yhdessä asiakkaan kanssa. Omalla asiantuntijuudellamme tuomme esiin vaihtoehtoiset menetelmät ja materiaalit, joista päästään kustannustehokkaan ja optimaalisen tuotannon käynnistämiseen.

Vakaa sarjatuotanto toimii varmuudella, eli toimitukset tapahtuvat ajallaan ja sovitun mukaisesti. Joustavuus nousee esiin asiakkaan vaihtelevien tarpeiden kuuntelemisella ja niihin vastaamisella. Nopeisiinkin vaihteluihin asiakkaan tarpeissa pystytään vastaamaan. Laadukas työ taataan vahvalla ammattitaidolla, joista monet sertifikaatitkin ovat takeena, sekä 3D-mittauksella ja omalla kalibrointilaboratoriolla.

Kustannussäästöt sarjatuotannon vaiheessa syntyvät jatkuvan kehityksen kautta, jossa opitaan prosesseista, ollaan ajan tasalla materiaaleista ja käydään vuoropuhelua asiakkaan kanssa tuotekehityksellisistä seikoista.

Suhteen kehittyessä ymmärrys asiakkaan tarpeista ja ongelmista syventyy. Jatkuvasti opitaan paremmin löytämään ratkaisut, jotka tehostavat asiakkaan ja meidän välisiä prosesseja.

Tuloksena yhteistyöstä asiakkaalla on laadukkaat tuotteet, kustannustehokas toiminta, optimaaliset tuotteet, joustavat aikataulut ja oikea-aikainen tuotanto.