Marko Penttisestä Componentan toimitusjohtaja

Marko Penttisestä Componentan toimitusjohtaja

Componenta Oyj julkaisi pörssitiedotteessaan 4.6.2019, että Komasin oston vahvistuessa Componentan johdossa tapahtuu muutoksia. Komasin nykyinen toimitusjohtaja Marko Penttinen nimitetään Componentan toimitusjohtajaksi.

 

Componenta Oyj:n (”Componenta”) toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja vaihtuvat aiemmin tiedotetun Komas Oy:n (”Komas”) hankinnan toteutuessa. Componentan toimitusjohtaja Harri Suutari siirtyy Componentan hallituksen puheenjohtajaksi ja Komasin toimitusjohtaja Marko Penttinen nimitetään Componentan toimitusjohtajaksi. Nykyinen hallituksen puheenjohtaja Petteri Walldén jatkaa hallituksen jäsenenä. Hankinnan toteutuminen edellyttää yhtiökokouksen ja viranomaisen hyväksyntää.

Componentan hallitus on nimittänyt toimitusjohtajaksi ja Componentan johtoryhmän jäseneksi Marko Penttisen (s. 1967; insinööri, KTM, MBA) siitä alkaen ja ehdollisena sille, että Komasia koskeva kauppa toteutuu lopullisesti. Penttinen toimii tällä hetkellä Komasin toimitusjohtajana, jota ennen hän on toiminut Aidon Oy:n liiketoiminnan kehityksestä vastaavana johtajana. Vuosina 2006-2012 Penttinen on toiminut Komasin operatiivisena johtajana sekä Puolan yhtiön toimitusjohtajana. Tätä aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Samstock Oy:n ja Enermet Oy:n johtotehtävissä Suomessa ja ulkomailla.

”Aloitin vuonna 2012 suurimpien omistajien pyynnöstä vaikeaan taloudelliseen asemaan ajautuneen Componentan hallituksen puheenjohtajana. Vaikeuksien syvennyttyä vuonna 2015 otin vastaan yhtiön toimitusjohtajan tehtävän. Sitoutuneisuuteni Componentan taloudellisten vaikeuksien voittamiseksi ja kasvu-uralle saattamiseksi on jatkunut ja jatkuu edelleen voimakkaana. Olemme viimein löytäneet riittävän kovaa maata jalkojemme alle ja alkaneet ponnistaa kohti uutta kasvua. Uskon vahvasti, että kykenemme jatkossa luomaan merkittävästi lisäarvoa asiakkaille ja osakkeenomistajille. Meillä on erityinen onni, että ostettavassa Komasissa on juuri sopivat kyvyt omaava toimitusjohtaja Componentan toimitusjohtajaksi. Olen vakuuttunut Marko Penttisen kyvyistä. Hän on tehnyt Komasissa toimia, jotka jo nyt näkyvät ja tulevat näkymään myös jatkossa liiketoiminnan kasvuna ja kannattavuuden kohenemisena. Uskon myös, että Marko yhdessä johtoryhmänsä kanssa kykenee saavuttamaan yrityskaupalla tavoitellut liiketoiminnalliset synergiahyödyt”, toteaa Harri Suutari.

”Olen otettu nimityksestäni ja mahdollisuudesta johtaa tätä yhtiötä. Componentan ja Komasin toimintojen yhdistyminen luo etenkin Suomessa toimiville valettuja ja koneistettuja komponentteja ostaville kone- ja laitevalmistajille joustavan ja luotettavan kumppanin, joka pystyy tarjoamaan asiakaskeskeistä palvelua yhden luukun periaatteella. Kumpikin yhtiö on kokenut viime vuosina merkittävän muodonmuutoksen ja on siten valmiina uuteen yhteiseen kehitysaskeleeseen. Odotan innolla työskentelyä molempien yhtiöiden henkilöstön kanssa edessämme olevan merkittävän potentiaalin toteuttamiseksi sekä synergiahyötyjen valjastamiseksi asiakkaiden ja osakkeenomistajien eduksi”, sanoo Marko Penttinen.

”Componentan toiminta on ollut määrätietoista, ennakkoluulotonta ja rohkeaa Harri Suutarin toimitusjohtajuuden aikana. Saneerausmenettelyjen ja tehostamistoimenpiteiden myötä konsernissa on saatu aikaan todellinen suunnanmuutos erittäin hyvällä ja intensiivisellä toimivan johdon ja hallituksen yhteistyöllä. Yhtiön kehittämisen ja arvonnousun jatkuvuuden varmistamiseksi on tärkeää, että Harri on valmis jatkamaan tätä työtä hallituksesta käsin. Hallitus on vakuuttunut, että Marko Penttisellä on tarvittava näkemys ja kokemus johtaakseen Componentaa seuraavaan vaiheeseen Komasin toiminnan integroinnissa osaksi Componentaa. Marko on uransa aikana antanut johdonmukaisesti näyttöjä kyvystään johtaa tuloksellisesti vaativissa ja muuttuvissa toimintaympäristöissä, toteaa Petteri Walldén, Componentan hallituksen puheenjohtaja.

Kategoriat: uutinen
Takaisin ajankohtaisiin